Een droevig bericht, De ons welbekende Zandvoorter dhr, Schaap is op 91 jarige leeftijd overleden.

NZH Vervoer Museum 

Droevig bericht

De oprichter van Het NZH Vervoer Museum, de heer Gerrit Schaap, is op 91-jarige leeftijd overleden. Met hem verliezen we een gedreven kracht die voor ons allen stimulans was en zal blijven.

Bij het 100-jarig bestaan organiseerde hij een tentoonstelling in het toenmalige NZH-hoofdkantoor aan de Leidsevaart in Haarlem. Vanwege het succes daarvan wist hij de directie te overtuigen een Bedrijfsmuseum te starten. Dat startte klein en groeide telkens verder. Gerrit wist steeds meer personen enthousiast voor het museum te maken en op een gegeven moment kreeg het museum zelfs een apart onderkomen op het terrein.Gerrit Schaap was vanaf het begin voorzitter en hield dat vol tot zijn 80-ste verjaardag. Hij werd toen opgevolgd door Tonnie Hodes.

In 2015 werd duidelijk dat de tijd aan de Leidsevaart ten einde kwam en er werd naar een alternatief gezocht dat uiteindelijk in de Waarderpolder werd gevonden.

Gerrit bleef, ondanks zijn aftreden uit Bestuur, het museum trouw en kwam wekelijks werkzaamheden verrichten. De laatste jaren deed hij veel werk binnen het Archief.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie.

Moge hij rusten in vrede.