Het politiek jeugddebat

Op dinsdag 1 maart heeft het jongerendebat plaatsgevonden in het HDMZ museum. Dit debat werd geleid door Romy Koning en Jelmer Koper. Hier onder kunt u het terug zien en hoeren wat er die avond is verteld

Hier onder kunt u luisteren naar de twee initiatiefnemers en presentatoren van dat Jeugddebat dat gehouden was in het HMDZ museum in Zandvoort. Wat zij vonden van het jeugd debat, die avond.