Het politieke gesprek bij ZFM Zandvoort

Het is zaterdagmorgen, 15- 01 -2022, tijd voor het politieke gesprek bij “Goedemorgen Zandvoort”, met dit keer als gast: De burgemeester van Zandvoort, dhr. David Moolenburgh, Zij bespraken de persconferentie van vrijdag 14-01-2022 en de situatie voor en in Zandvoort de komende dagen. de burgemeester zij het volgende in het Haarlems dagblad:

De Gemeente Zandvoort steunt ten zeerste de oproepen richting de regering in Den Haag om snel over te gaan tot versoepelingen van het huidige maatregelen pakket. Ik zie dagelijks met eigen ogen wat de huidige situatie doet met onze geweldige ondernemers in Zandvoort. Maar ook wat de huidige sluitingen betekenen voor onze inwoners. Het moet echt kunnen om meer ruimte te bieden aan de samenleving Zo hebben wij vandaag een motie gesteund die is ingediend tijdens de ledenvergadering van de VNG om meer mogelijk te maken en ook via onze Veiligheidsregio wordt dit standpunt krachtig uitgedragen richting Den Haag. De kracht van een gezamenlijke stem van veel gemeenten is groot wanneer die breed wordt gedragen. Zo is vanmiddag de motie bij de VNG door 100 procent van de gemeenten gesteund. Gecontroleerde openstelling moet kunnen. Ik ga er van uit dat dit geluid wordt overgenomen. Wat ons betreft moet daarbij ook nadrukkelijk gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om ook de horeca weer meer ruimte te bieden en een duidelijk perspectief te bieden wanneer en op welke wijze opening van onze gastvrije horeca- ondernemers mogelijk is. Maar luister wat de heer Moolenburgh zij bij ZFM Zandvoort